Artbeskrivningar

På initiativ från ett par av våra mycket aktiva medlemmar har vi nu "återupplivat" artbeskrivningarna. SKS har tidigare utgett artbeskrivningar i pappersform. Denna gången kommer artbeskrivningarna på Internet. 

Tanken med artbeskrivningarna här på sidan är inte avsett som omfattande vetenskapliga artiklar, utan enbart som en kort introduktion till den enskilda arten och förhoppningsvis kan artbeskrivningarna också verka som en liten "aptitretare" till eventuella blivande medlemmar. Jag vill därför gärna komma med en uppmaning till ALLA att bidra till artbeskrivningarna!
Alla kan vara med, och kan njuta av den informationsmängd vi förhoppningsvis samlar på oss på detta sätt!

 

Artbeskrivning
Text: Ricard Hulteke, SKS148
Bild: Alf Persson


Diapteron cyanostictum

Härkomst
Belinga, norra Gabon.
Holotype
En hane, totallängd 31 mm (1964)
Storlek
Den totala längden på hanarna kan variera från 30 till 35 millimeter, medan honorna är något mindre.

Skötsel

Diapteron cyanostictum räknas tillsammans med samtliga arter i underlsäktet Diapteron till de mer aggressiva killifiskarna och gör artakvariet är den självklara strategin för framgångsrik avel.  Dessutom behöver man ge honan möjlighet att undvika sin påstridige hane. De två vanligaste och enklaste strategierna för att ge honan tillräckligt med livsutrymme är dels att ha en generös vattenvolym (utifrån artens ringa storlek), dels att ha tätplanterade akvarier. PH-värdet bör ligga runt 6,5 och totalhårdheten mjuk till medelmjuk. Temperaturen skall vara relativt låg (18-22°C)

Avel.

Min erfarenhet av vilka aspekter som är viktiga att ha kontroll över gällande avel på denna kan sammanfattas i temperatur och mat. Kan du hitta en plats där du kan hålla moderata temperaturer (aldrig över 25°C) och tillgodose foderkraven, har du goda förutsättningar att lyckas, inte bara med D. cyanostictum, utan även övriga arter i undersläktet.

Du behöver förse dina små juveler med mycket levande mat men samtidigt behålla god vattenkvalitet. Svarta mygglarver är en garant för god äggprodukton hos honan. Jag använde mig av naturmetoden men den ger enbart sådan mängd avkomma att du inte tappar arten. Om du vill avla för att dela med dig till medkillioter, behöver man en ullmopp och skattning av moppen en gång/dag. Honan lägger 3-4 och ibland fem ägg/dag. Äggen kläcks efter 14 dagar och är redan efter två dagar stora nog för nykläckt artemia. Du kan byta uppåt 80% av vattnet, dagligen, för att vidhålla god vattenkvalitet. Vattnet man byter med är förberett sedan innan för att hålla samma goda kvalitet som i föräldrakaret. (pH 6,5 och en mjuk till medelmjuk totalhårdhet) Ett enkelt sätt att preparera yngelvatten är att använda alkottar.

Ynglen växer relativt snabbt och tros bli könsmogna vid 6-7 månaders ålder. Man kan avgöra kön efter ungefär fyra månader  (c:a 2 cm. längd). Då visar hanarna tecken på de blå punkter de får som vuxna.

Litteraturen nämner att färgavvikelser hos hanarna kan förekomma. Exempelvis avsaknad av röda markeringar, eller ofullständiga markeringar. Dessa hanar bör ej ingå i avelssammanhang.

Avslutning och tack

Jag vill uppmana alla killioter i och utanför SKS att uppmärksamma och odla Diapteron sp.! Vackrare blir knappast sötvattenslevande fiskar och deras ringa storlek är en fördel om man vill samla arter. Är du intresserad av Diapteron sp. så kanske vi skulle försöka byta erfarenheter/arter och glädjeämnen. Ett tips är att bli en aktiv del av vår hemsida http://www.killi.dk!

Till sist ett tack till Alf Persson. Jag är stolt över att vi i vår förening har en så kompetent fotograf som Alf. Många av hans bilder på äggläggande tandkarpar saknar motstycke i litteraturen och på Internet. Tack för hjälpen med korrekturläsning och lånet av bilden!

Dessutom vill jag tacka Johan Wintzell för värdefulla samtal som bara är i sin linda.

Lycka till med dina Diapteron cyanostictum eller andra Diapteron sp.!
Ricard Hulteke, SKS 148
Jönköping april 2010
Artbeskrivning
Text: Ricard Hulteke, SKS148
Bild: Alf Persson


Stjernehimmelfisk

af Henrik Clausen 2002


Nematolebias whitei

Synonymer:Cynolebias whitei, Nematolebias whitei, Simpsonichthys whitei

Størrelse: Hannen ca. 7,5 cm, hunnen ca. 4,5 cm

Foder: Altædende - spiser levende foder, bananfluer, frostfoder og tørfoder

Pleje: Trives fint i et ca. 30 liters akvarium uden filter, men rimeligt beplantet. Hannen og hunnen er fredelige indbyrdes såvel som overfor andre fisk. Temperatur: 20-25 grader.

Opdræt: Placér en ca. 1 liters plasticboks i akvariet (gerne af en mørk farve). Fyld den ca. halvt op med tørv. Fiskene lægger deres æg i denne plasticboks – de dykker faktisk helt ned i tørven. I naturen lever denne fisk i temporære vandhuller, som forsvinder i den regnfattige årstid. Æggene ligger så i bunden af vandhullet og venter på, at det bliver regntid igen. Når regntiden kommer, klækker de. Lad beholderen blive i akvariet 14 til 21 dage, hvorefter den tages op, og vandet hældes fra. Lad nu tørven tørre til den har konsistens som pibetobak - hvis man lader tørven blive i boksen, kan det godt tage nogen tid, men det varer max. et par dage, hvis man hælder tørven ud i en klump på en avis. Æggene er brunlige og ca. 1 mm i diameter. Tørven placeres i en plasticpose, som lukkes med en knude. Opbevar tørven i 8 uger ved 20 grader eller 6 uger ved 24 grader (disse tider er kun vejledende, da det også afhænger af tørvens fugtighed). Hæld tørven op i et ca. 10-12 liters akvarium og overhæld den med almindeligt ledningsvand, så der er ca. en vandstand på 2,5 cm. Tørven vil efterhånden synke tilbunds. Æggene klækker i løbet af 12-24 timer. Ungerne kan straks tage friskklækkede artemia. De vokser hurtigt og er altædende. Det kan betale sig at tørre tørven igen og efter 2-3 uger igen hælde vand over. Det skyldes, at ikke alle æggene klækker den første gang – årsagen er, at populationen i et vandhul kunne dø ud, hvis der kom en "falsk regntid", hvor det regnede i en kort periode, men hvor det tørrede ud igen bagefter.

Levetid: ca. 1 år. I naturen lever de jo i temporære vandsamlinger, som tørrer ud. Fiskene er derfor gearet til at vokse hurtigt, idet de skal nå at sætte en ny generation i verden, før vandhullet tørrer ud igen. Fiskene lever generelt længst, når de holdes køligt.

Udbredelse: Brasilien, lever i området omkring Rio de Janeiro og i den sydøstlige del af landet.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Av Anita Persson, 2005


Nothobranchius rachovii

Undersläkte:Zonothobranhius

Utbredning: Mocambique och Sydafrika

Storlek: hannar 4-6 cm och honor 4-5 cm

Foder: Föredrar levande, bananflugor och fryst foder. Kan i enstaka fall ta flingfoder.

Temperatur: 20-28 grader, bäst är 23-25 grader. Vid högre temperatur förkortas deras livslängd och vid lägre temperatur blir det lägre äggproduktion.

Skötsel: Ett par eller en trio kan gå i ett akvarium med mycket växter på 14-30 liter. Bäst är att ha flera par tillsammans i ett större akvarium, och då är det bäst med minst 3 par och gärna dubbelt så många honor som hannar. Man bör göra vattenbyte med 30-50 % varje vecka. Eftersom N. rachovii lätt får Odinium bör man tillsätta 1-2 teskedar salt per 10 liter vatten.

Odling: Sker bäst genom att ge dem antingen ett lager torv på botten av akvariet eller ha torven i en låg burk i akvariet. I samband med vattenbyte tas torven upp och torkas mellan tidningspapper till en konsistens av ”tobakstorr”. När torven har en lagom fuktighet placeras den i en plastpåse som är märkt med arts-namn och datum. Efter 4-6 månader (4 månader vid högre temperatur och 6 månader vid 22-23 grader) är det dags att blötlägga torven. Häll påsens innehåll i ett kläckningsakvarium eller mindre burk, tillsätt vatten (gärna från ett akvarium som är igång) till ett djup av 2,5-3 cm. Ynglen kläcker efter 1-24 timmar och matas med infusorier och nykläckt artemia och vinägersmikro (eddikeål). Ynglen är precis som de vuxna mycket känsliga för Odinium och ett sätt att förhindra sjukdomen är att förutom ha salt i vattnet flytta ynglen var 2-3 dag till ett nytt akvarium/burk med samma vatten och temperatur. Vid god utfodring, vatten byte och cirka 25 grader börjar hannarna att färga ut redan vid 3-4 veckors ålder och vid 6-8 veckors ålder är de redo att föra släkten vidare.

Levnadstid: 7-12 månader

Övrigt: Nothobranchius rachovii är en vacker killiart och frestar därför många nybörjare. På grund av deras mottaglighet för Odinium (som kan behandlas med salt samt i handeln förekommande preparat) och problem med uppfödningen av ynglen bör man skaffa sig erfarenhet av någon av de ”lättare” Nothobranchius-arterna innan man ger sig i kast med N. rachovii.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

af Hans M Hanslin, 2002


Scriptaphyosemion geryi

Synonymer: Aphyosemion geryi, Roloffia geryi

Størrelse: 5 cm.

Fôr: Gi den en variert kost med tørrfôr, frossenfôr og levendefôr.

Pleie: Denne arten kan som andre Scriptaphyosemion arter være ganske sky. Gi den et akvarium med torv som bunnlag, god beplantning, dempet belysning og en temperatur på 22-26°. Hold gjerne flere par sammen, så blir den mindre sky. Det samme gjelder hvis du holder den sammen med noen fredelige overflatefisk. pH svak surt til nøytralt og mykt til middels hardt vann.

Oppdrett:

Til oppdrett er det en fordel å bruke svakt surt og mykt vann. Egg kan samles fra en mopp av syntetisk garn og oppbevares i en mindre beholder for klekking. De klekker etter 2-3 uker og bør få et tilskudd av infusorier og eddikål i tillegg til nyklekt Artemia og mikro.

Levetid: 2-4 år

Utbredelse: Små skyggefulle bekker i kystområder fra Gambia til Sierra Leone. Dette er en variabel art når det gjelder fargetegninger.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

av Jan Rockstedt, 2002


Fundulopanchax gardneri nigerianus Synonymer:

Aphyosemion gardneri nigerianus Misaje

Storlek: Hannen och Honan blir ca. 7,5 cm.

Foder: Allätare - äter levande foder, fryst foder och torrfoder.

Allmänt: Nybörjar killifisk. Växtlekande, äggen kläcker efter ca. 2-3 veckor, utvecklingstiden kan variera beroende på hur varmt man har. Ynglen växer snabbt och är könsmogna efter ca. 3 månader. Trivs fint i ett ca. 20 liters akvarium utan filter, lagom med växter. Hannen och honan är fredliga emot varandra. Kan vara aggressiva emot andra arter. Temperatur: 20-25 grader.

Livstid: ca. 3 år.

Ursprung: Väst Afrika, lever i Cameron.

Slutord: Det finns ett antal stammar / lokaliteter av nigerianus, där honorna är identiska.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.