Välj ditt språk

BÖRJA MED KILLIS

Skandinaviska Killi Sällskapet1986 skrev Anders Cassel ett häfte som han kallade "BÖRJA MED KILLIS" och när vi bläddrade bland våra gamla killitidskrifter så hittade vi den igen. Både Anita och jag tyckte att den var alldeles för bra för att stanna i glömskans vrår, så därför beslöt vi att publicera en "bearbetad" version här på SKS hemsida..
All text är oförändrad från Anders Cassels originalutgåva om inget annat anges, och de fall där till exempel fiskarna bytt namn anges detta i texten. Vissa delar är kanske inte aktuella längre, men originalutgåvan redovisas "rakt av" om inget annat anges. När det gäller bilderna så har vi tagit oss friheten att byta ut originalen, eftersom alla var svartvita foton, bortsett från omslagsbilden.
Det känns idag lite främmande att njuta av killis färgprakt via svartvita bilder när det finns färgfoto som illustrerar detta betydligt bättre!

Vi hoppas att ni uppskattar Anders Cassels verk lika mycket som vi!
  Alf och Anita Persson