Välj ditt språk

Integritetspolicy for Skandinaviska KilliSällskapet SKS


SKS är skyldiga att skydda din personliga information när du som medlem eller gäst använder dig av SKS och SKS erbjudna tjänsterna. Avsikten med denna Integritetspolicy är att du skall känna dig bekväm med det sätt som SKS behandlar din personliga information. SKS behandlar personlig information om dig i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lag. Information som lämnats eller lämnas till SKS delas med SKS styrelse, som därför har utsett en person som är personuppgiftsansvarig för föreningen.

1. När samlar SKS in och använder din personliga information
SKS samlar in information om dig i följande fall:
a) När du registrerar dig som medlem på SKS Forum eller medverkar i medlemsaktiviteter.
b) När du blir medlem i SKS och vill delta i SKS föreningsverksamhet samlas en del information in om dig och sammanställs för att hantera ditt medlemskap och / eller din användning av SKS, samt för att erbjuda och tillhandahålla relevanta tjänster till dig.
På samma sätt används din information för att svara på specifika förfrågningar från dig, för att informera dig om erbjudanden samt att skicka information om aktiviteter och händelser inom SKS.
I detta avseende samlar SKS endast nödvändig information om dig, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Din personliga information behandlas och sparas endast om du har anmält dem, till exempel att fylla i registreringsformuläret, delta i en aktivitet eller skapar ett avtal relaterat till SKS.

2. När skickar SKS din personliga information vidare
Nuvarande medlemslista finns på SKS: s hemsida www.killi.dk på den slutna delen av webbplatsen, för vilken endast medlemmar har tillgång.
SKS lämnar inte ut dina personuppgifter till 3:e part.
Dock följer SKS gällande lagstiftning, och om det finns lagkrav, ett domstolsbeslut eller annan gällande lagstiftning som kräver att SKS delger dina personuppgifter kommer SKS att behöva göra detta.
Endast de uppgifter som krävs kommer att skickas vidare till berörd instans.

3. Hur skyddar SKS din personliga information
SKS har vidtagit tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa att din information inte av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, förvanskas, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagarna. SKS säkerhetsprocedurer och processer granskas kontinuerligt för att säkerställa rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
I praktiken är det inte möjligt att etablera 100 % säkerhet och SKS kan inte garantera att informationen är fullständigt skyddad mot den som olagligt försöker kringgå SKSs säkerhetsåtgärder för att få tillgång till informationen.
Därför lämnar du ut din personliga information efter eget gottfinnande.

4. Vilka rättigheter har du
Om du vill ha tillgång till den information som SKS behandlar om dig, vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Du har rätt att veta vilken personlig information SKS behandlar om dig. Om det visar sig att denna information är felaktig eller vilseledande, har du rätt att begära SKS att korrigera, blockera eller radera denna information. Dessutom kan du göra invändningar mot ytterligare användning av information om dig. Observera i detta sammanhang att ditt medlemskap hos SKS är villkorat av att du skickar och uppdaterar SKS-informationen som krävs för att registrera dig som medlem och att hantera ditt medlemskap.
Du kan begära att information om dig, till exempel personuppgifter, raderas.

5. Hur länge lagrar SKS din personliga information
SKS lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster och aktiviteter du har begärt så länge det finns ett legitimt syfte (till exempel att administrera ditt medlemskap i SKS)
Om det är en lagstadgad att behålla informationen om dig längre kommer SKS att göra det
För att följa lagenens krav kommer vi att behålla denna information så länge vi är skyldiga att göra det.

6. Vad händer när SKS ändrar denna integritetspolicy
SKS uppdaterar fortlöpande denna integritetspolicy för att säkerställa att SKS hanterar information så säkert och noggrant som möjligt och för att säkerställa att gällande lagar följs. Det innebär att SKS kontinuerligt uppdaterar och ändrar denna integritetspolicy. Vid betydande ändringar meddelar SKS dig via e-post. Den gällande versionen av SKS integritetspolicy finns tillgänglig på förenings hemsida www.killi.dk eller kan rekvireras genom att kontakta SKS på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

7. Förfrågningar och frågor
Du är väldigt välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy eller om din personlig information som SKS samlar och behandlar om dig.
Du når SKS styrelse på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.